Westergouwe, een groene wijk

Voorbeeld van klimaatadaptief bouwen

Westergouwe heeft een hoge ambitie op het gebied van duurzaamheid, en wordt inmiddels herkend als een wijk waar klimaatadaptief wordt gebouwd. Door de aanleg van het natuur- en recreatiegebied, ecologische voorzieningen, groene assen en brede watergangen met natuurlijke oevers is Westergouwe een biodiverse wijk. Een wijk met een grote ecologische en natuurwaarde waar mens en dier plezierig samenwonen. Westergouwe heeft standaard led-straatverlichting, een gescheiden rioolstelsel en veel openbaar groen. Er is een grootschalige toepassing van PV-cellen i.c.m. een hoge isolatiewaarde van de woningen. In Westergouwe-II (de volgende fase, vanaf 2018) wordt een deel van de woningen gasloos aangelegd. Westergouwe-II krijgt ook voorzieningen waardoor het nog beter bestand is tegen hittestress en toekomstige hevige clusterbuien. Een voorbeeld daarvan is doorlatende verharding, wat zorgt voor infiltratie van hemelwater en koelende werking tijdens warme zomerdagen. Daarnaast wordt ingezet op bewustwording bij bewoners om watervriendelijke tuinen aan te leggen; minder tegels en meer groen. In Westergouwe-III (vanaf 2021) wordt gasloos gebouwd. 

Tip het platform!

Deze website is een platform voor alle doeners. Voor de vele kennisbedrijven die de uitdagingen van Gouda, de compacte stad, aangaan. Voor de vele organisaties die hun nek uitsteken om het anders te doen. En voor de vele inwoners die zich inzetten om hun stad groen, schoon en leefbaar te houden.

Heb je ook een groen idee en zoek je mensen? Heeft jouw bedrijf duurzaam nieuws voor Gouda? Wil je anderen enthousiasmeren voor jouw project?

Laat het ons weten! Stuur je informatie naar: redactie@maakgoudaduurzaam.nl. Wij nemen graag contact met je op!